Deze privacyverklaring is opgesteld voor en door Stichting Welcome app Nederland (hierna Welcome app), gevestigd te Panamalaan 6b, 1019AZ, Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66011310.

Welcome app is verantwoordelijk voor het verwerken van je (persoons)gegevens. We vinden jouw privacy belangrijk. We hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. We verwerken jouw gegevens alleen als dat nodig is en hiervoor een wettelijke grondslag is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij technische- en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw gegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

In dit statement vind je informatie over wat wij met jouw gegevens doen en wat jouw rechten zijn.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Welcome app?

Dat hangt er vanaf welke relatie je met ons hebt. Als je onze website bezoekt verwerken we andere gegevens dan wanneer je de app of de web app gebruikt. Alle gegevens die we verzamelen worden bewaard binnen de grenzen van de EER.

1.1 Website, email en socials

De gegevens die wij kunnen verzamelen bij bezoek aan onze website of socials zijn:

 • Naam en e-mailadres
 • Inzendingen via ons webformulier
 • Websitebezoek en klikgedrag
 • IP-adres
 • Duur en tijdstip van het bezoek van de website
 • Interactie met social media van Welcome app

Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je om contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te kunnen handelen en om je eventueel later te kunnen benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. Wanneer je ons een vraag stelt via bijvoorbeeld een formulier, verwerken we we je persoonsgegevens.

Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.

1.2 Welcome app gebruikersprofiel

Om gebruik van ons platform mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om de volgende informatie:

 • Voor- en achternaam
 • Naam
 • E-mailadres
 • Woon/vestigingsplaats
 • Gemeente waarin je je bevindt
 • Geslacht (met optie “dit deel ik liever niet”)
 • Geboortejaar
 • Land van herkomst (met optie “dit deel ik liever niet”)
 • Type gebruiker (nieuwkomer / local / organisatie)
 • Taal
 • Informatie die we automatisch verzamelen:
 • Browser informatie zoals type, versie, taalinstellingen
 • Apparaat instellingen zoals type apparaat en OS
 • Gebruiksinformatie zoals aantal en andere generieke informatie over je gebruik van de webapplicatie

1.3 Donateurs

Als je via de website van Stichting Welcome app of via een andere route een donatie doet, verwerken we daarbij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Gedoneerd bedrag
 • Naam bedrijf

Daarnaast ontvang je na een donatie nieuws over Welcome app op het e-mailadres dat je zelf hebt ingevuld. Voor deze mails kun je je op elk gewenst moment uitschrijven.

1.4 Doeleinden van de verwerkingen

Bij gebruik van onze diensten, verwerken we persoonsgegevens van en over je. Dit doen we voor de volgende doeleinden:

 • Om de dienst ten uitvoer te brengen, zoals het aanbevelen van activiteiten op basis van je voorkeuren en eigenschappen
 • Om de activiteit van onze gebruikers te analyseren, zodat we onze dienst kunnen verbeteren. Voor de analyse kijken we alleen naar anoniem gedrag, en wat groepen gebruikers doen. Hierbij kijken we niet naar individuele gebruikers
 • Om trends en uitdagingen van onze gebruikers inzichtelijk te maken voor onze partners. Ook hier geldt dat gekeken wordt naar anoniem gedrag, en wat groepen gebruikers doen, zonder in te zoomen op individuele gebruikers

Daarnaast worden bij het gebruik van onze diensten cookies in je browser geplaatst. Het gaat hierbij alleen om functionele en analytische cookies waarvoor geen toestemming vereist is.

2. Delen met derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet zomaar aan derden. Je gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële of controlerende doeleinden. Jouw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Dienstverleners: Diensten die gebruikt worden om de service mogelijk te maken, zoals onze hosting provider, database provider, payment provider bij een donatie, accountant en user support provider.
 • Wethandhavingsinstanties: We zijn bij een juridisch verzoek verplicht om persoonsgegevens te delen met de betrokken instanties. Dit wordt alleen gedaan als er een wettelijke grondslag voor is.
 • Welcome app entiteiten: Persoonsgegevens worden binnen de verschillende entiteiten die onderdeel zijn van Welcome app gedeeld, zoals de Welcome app B.V.

Voor alle partijen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld geldt dat de persoonsgegevens niet buiten de EER worden opgeslagen. Daarnaast werkt Welcome app alleen met partners en diensten die voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens in lijn met wettelijke voorschriften zoals beschreven in de AVG te verwerken.

3. Bewaartermijn

We bewaren persoonlijke informatie op onze servers, in onze databases en onze archieven zolang dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren. We zullen mogelijk een gedeelte van je informatie voor een langere periode bewaren om te voldoen aan onze juridische verplichtingen.

4. Rechten van betrokkenen

Als je meer informatie wil over hoe we met je persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via info@welcomeapp.nl. Binnen de diensten die Welcome app levert is nergens sprake van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Als gebruiker van de diensten van Welcome app heb je het recht op:

 • Inzage in welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben
 • Je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen
 • Een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens
 • Bezwaar te maken. Als je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten kan dit eventuele gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren

Voor alle rechten van betrokkenen geldt dat je mag verwachten dat Welcome app deze binnen de wettelijke termijn van een maand realiseert, tenzij er gegronde reden is om in aanmerking te komen voor een eenmalige verlenging van dit termijn met twee maanden.

Als gebruiker mag je, als je Welcome app ervan verdenkt je privacy te hebben geschonden, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij is het Nederlands recht van toepassing.

5. Wijzigingen aan de Privacy Statement

We behouden het recht om op welk moment dan ook aanpassingen te maken aan dit Privacy Statement of deze te updaten. De meest recente versie van het Privacy Statement zal met datum gepubliceerd zijn op de website van Stichting Welcome app. Als je het niet eens bent met de inhoud van het Privacy Statement, kan je geen gebruik maken van de diensten van Welcome app. Door gebruik te maken van de diensten van Welcome app, ga je akkoord met de inhoud van het Privacy Statement.