Eén platform voor het faciliteren van duurzame integratie van nieuwkomers

Waarom gemeenten het integratieaanbod willen bundelen

In het jaar 2022 werd een dramatisch record gebroken: er waren wereldwijd maar liefst honderd miljoen mensen op de vlucht. Vervolgens werden deze mensen massaal door heel Europa opgevangen, zo ook in Nederland. Bij het succesvol integreren van vluchtelingen komen verschillende uitdagingen kijken. Bijvoorbeeld taal, cultuur en het gericht overbrengen van informatie spelen hierbij een rol. Welcome app ondersteunt gemeenten bij het inrichten van een effectief en menselijk integratiebeleid. Daarnaast is het een platform waar lokale verbindingen gefaciliteerd worden tussen nieuwkomers, Nederlandse burgers, organisaties en gemeenten.

De nieuwe Wet inburgering

De nieuwe Wet inburgering die per 1 januari 2022 in werking is getreden biedt grote kansen, maar vraagt ook veel van de gemeenten. Het systeem moet namelijk gaan leiden tot snelle en duurzame integratie. Welcome app ontzorgt de gemeenten hierbij volledig, met het digitaliseren en centraliseren van het aanbod van activiteiten en relevante informatie. Zo maken wij de informatie lokaal overzichtelijk en toegankelijk. Ook brengen wij partijen samen, om lokaal integratieaanbod te bundelen. Hierdoor krijgen nieuwkomers weer eigenaarschap over hun eigen integratieproces en versnellen we de gehele integratieketen.

Neem contact op

Waarom Welcome app voor gemeenten?

bijna 100.000 gebruikers

Al bijna 100.000 downloads vanaf de start!

Al 530 organisaties aangesloten

Van taalscholen tot voetbalclubs, er is een brede groep organisaties aangesloten op het platform.

Effectiefste manier om lokaal aanbod en informatie toegankelijk en overzichtelijk te maken

Een centraal platform voor iedereen die te maken heeft met de opvang en integratie van nieuwkomers binnen de gemeenten.

Toegankelijke mogelijkheid om in contact te komen met locals

Het is voor nieuwkomers mogelijk om vragen te stellen en in gesprek te komen met locals uit de buurt.

Beschikbaar in 7 verschillende talen

Alles is gemakkelijk te vertalen in de eigen taal van de nieuwkomer.

Sterker verbonden maatschappelijk middenveld

Organisaties hebben toegang tot een overzicht aan activiteiten en organisaties in hun eigen gemeente en buurt en werken gemakkelijker samen.

Verbetering van het kwaliteit van het aanbod

Door samenwerking tussen alle partijen en inzichten van nieuwkomers verbeteren we de kwaliteit van het aanbod binnen de gemeente.

Monique de Bos – gemeente Dordrecht

“Welcome app is een prachtig middel om mensen in de stad met elkaar te verbinden. Niet alleen via de app maar ook door de activiteiten die georganiseerd worden. Welcome app weet met groot enthousiasme diverse organisaties in de stad bij elkaar te betrekken.”

 

Momenteel actief in

We zijn op dit moment actief in de gemeenten Venlo, Dordrecht, Leiden, Almere, Den Bosch, Oegstgeest en Amsterdam. Wil je Welcome app opstarten in jouw gemeente?

Ontvang meer informatie

Welcome app

Al bijna 100.000 downloads van de app!

FAQ

 • Hoe is Welcome app anders dan andere sociale kaarten?

  Welcome app is anders dan de ‘traditionele’ sociale kaart. Sociale kaarten zijn vaak websites met veel tekst en een droog overzicht aan projecten of organisaties. Deze kaarten zijn vaak niet ontworpen met de doelgroep in het achterhoofd: informatie is gecentraliseerd maar niet gemakkelijk toegankelijk (vaak alleen in het Nederlands) of actiegericht. Ze roepen niet op tot meedoen.

  Welcome app is anders omdat het samen met de doelgroep is ontworpen. Het is een platform dat mensen informeert op activiteitsniveau en motiveert om deel te nemen. De activiteiten die worden weergegeven zijn opgebouwd in categorieën (taal, sport, creatief, cultuur etc.), gepresenteerd in de eigen taal en gelinkt aan de eigen locatie. Daarnaast is Welcome app meer dan alleen een app: wij zijn ook een community. We halen continue feedback op van onze gebruikers en zorgen voor een behoefte gestuurd aanbod. Daarnaast hebben wij een persoonlijke aanpak en zijn wij altijd beschikbaar voor vragen via de Support -functie in de app.

 • Wat is de doelgroep van Welcome app?

  Welcome app is er voor nieuwkomers met een vluchtachtergrond. Als ‘local’ kun je ook een account aanmaken. Je kunt vragen beantwoorden van nieuwkomers en zelf ook deelnemen aan een activiteit of een activiteit organiseren. Daarnaast is de app bedoeld voor organisaties: om hen een makkelijke en effectieve tool te bieden om alle nieuwkomers in de gemeente te bereiken en meer inzicht te krijgen in welke andere organisaties er actief zijn in de gemeente.

 • Hoe kan ik als organisatie een activiteit in de app plaatsen?

  Een activiteit plaatsen in de Welcome-app is heel eenvoudig. Bekijk onze instructievideo om te zien hoe:

 • Wat is het voordeel van Welcome app voor een gemeente?

  Met Welcome app komen alle lokale activiteiten, informatie en organisaties die relevant zijn voor nieuwkomers op één plek samen. Via een gebruiksvriendelijke app die beschikbaar is in tien verschillende talen kunnen nieuwkomers in de actieve gemeenten gemakkelijk regie nemen over hun integratieproces. Hierdoor worden gemeente consulenten ontzorgd: ze zijn minder tijd kwijt met het zoeken van actueel aanbod in de stad, krijgen minder individuele vragen van cliënten en cliënten vinden activiteiten en informatie gemakkelijker zelf. Daarnaast is ons Support team altijd beschikbaar voor vragen en kunnen nieuwkomers via de app gemakkelijk contact leggen met andere (nieuwkomer en local)gebruikers.

  Een bijkomend voordeel is dat door het inzetten van Welcome app, alle lokale maatschappelijke organisaties die betrokken zijn, elkaar gemakkelijker kunnen vinden en opzoeken om informatie te delen of om met elkaar samen te werken.

 • Welcome app is toch al beschikbaar, waarom moet ik als gemeente betalen?

  Welcome app is inderdaad beschikbaar voor iedereen in Nederland. Wij vinden het namelijk belangrijk dat alle nieuwkomers, al is het beperkt, kunnen profiteren van ons platform. De gebruikers die niet in de gemeenten wonen waar Welcome app mee samenwerkt, zien echter een beperkte versie van de app. Zo kunnen zij vragen stellen aan ons Support team en landelijke (vaak online) activiteiten vinden en boeken. Zij kunnen dan nog geen lokale activiteiten en organisaties vinden in de app. Welcome app maakt pas echt verschil als het vraag en aanbod op buurtniveau kan samenbrengen en dat doen we door samen te werken met gemeenten. 

 • Kost het onze consulenten niet juist meer tijd om met Welcome app te werken?

  Welcome app is juist zo ontworpen om consulenten te ontzorgen. Doordat alle content altijd up-to-date is kan een consulent heel efficiënt het juiste aanbod vinden en delen met de cliënt. Consulenten worden niet geacht informatie aan te leveren of bij te houden, dit wordt door het Welcome app team en de aanbieders zelf gedaan.

 • In welke gemeenten is Welcome app actief?

  Welcome app werkt nu samen met zeven gemeenten: Venlo, Dordrecht, Leiden, Almere, Den Bosch, Oegstgeest en Amsterdam. Wil jij ook met ons samenwerken? Stuur een mail naar info@welcomeapp.nl voor meer informatie. 

 • Wat zijn de resultaten in de gemeenten waar Welcome app actief is?

  De resultaten zijn tot nu toe zeer positief! We zijn in april 2022 van start gegaan met een nieuwe (gemeente)aanpak. Tot eind 2023 hebben we gebruik gemaakt van web-app waarbij er al 530 organisaties aangesloten waren op het platform. Op de app bereikten we bijna 100.000 downloads. Voor meer resultaten, verwijzen we naar het impact verslag van 2022.

  Eind 2023 zijn we over gegaan naar een nieuwe app: een app die door middel van een low code technologie gemakkelijker op te bouwen en aan te passen is. We hopen met de nieuwe app nog mooiere resultaten te bereiken.

 • Is Welcome app voor zowel Oekraïners als inburgeraars in te zetten?

  Ja, Welcome app is in te zetten voor zowel Oekrainers als inburgeraars.

 • Wie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de content in de app?

  Het Welcome app team en de aanbieders van de activiteiten (organisaties) zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de content op de app. De gemeente heeft hier dus geen extra werk aan.